27. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV s medzinárodnou účasťou

12. - 14. 9. 2024, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Serbinová
Telefón: +421 918 888 186